.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"

н о в и н и

Важно съобщение

Фонд „Научни изследвания“

На сайта на Министерство на образованието и науката се предлагат програми за предстоящи конкурси за специализации в чужбина на преподаватели от висшето образование и разработване на научноизследователски проекти в сферата на висшето образование
Повече информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=51

*

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката, предлага необходимите средства за научни изследвания по националните и европейски програми за финансиране на образователни и научноизследователски проекти- Повече информация

*

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката, предлага:
1. Програма на НАТО "Наука за мир и сигурност" - 

Публикувано на: 11-02-2017|00:00подробно

Проект за изграждане на Център за трансфер на технологии

        Проектът за изграждане на Центъра за трансфер на технологии (ТТО) към РУ ”Ангел Кънчев” стартира на 27 септември 2007. Той се финансира от програма ФАР – 2005, Грантова схема BG 2005/017-353.10.06 „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научноизследователски организации”. Центърът е официално открит на 17 април 2008 година с масовото участие на местни, регионални и национални медии и в присъствието на ръководството на Русенския университет, както и на бизнес партньори на университета. 

           Основна дейност в проекта е набирането на иновативни предложения и структурирането им в база данни. Вследствие на разработена от експертите на ТТО „Критерии за селекция и методика на подбор на заявените иновативни предложения” са селектирани 10 иновации за извършването на различни съгласно плана оценки като 6 от тези оценки са вече финализирани: 

  • Техническа оценка на иновация „Технология за прецизно леене на прототипи и изготвяне на метални сплави”
  • Техническа оценка на иновация „Робот за управление на кризи”
  • Техническа оценка на „Пилотно-иновационна разработка, подготвена за внедряване в машиностроителния сектор – прототип на режещо-деформираща плашка”
  • Публикувано на: 11-10-2012|00:00подробно