н о в и н и

Важно съобщение

Фонд „Научни изследвания“ обявява 

Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014

Целта на конкурса е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:

  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.

  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.

    Публикувано на: 17-06-2014|00:00подробно

Проект за изграждане на Център за трансфер на технологии

        Проектът за изграждане на Центъра за трансфер на технологии (ТТО) към РУ ”Ангел Кънчев” стартира на 27 септември 2007. Той се финансира от програма ФАР – 2005, Грантова схема BG 2005/017-353.10.06 „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научноизследователски организации”. Центърът е официално открит на 17 април 2008 година с масовото участие на местни, регионални и национални медии и в присъствието на ръководството на Русенския университет, както и на бизнес партньори на университета. 

           Основна дейност в проекта е набирането на иновативни предложения и структурирането им в база данни. Вследствие на разработена от експертите на ТТО „Критерии за селекция и методика на подбор на заявените иновативни предложения” са селектирани 10 иновации за извършването на различни съгласно плана оценки като 6 от тези оценки са вече финализирани: 

  • Техническа оценка на иновация „Технология за прецизно леене на прототипи и изготвяне на метални сплави”
  • Техническа оценка на иновация „Робот за управление на кризи”
  • Техническа оценка на „Пилотно-иновационна разработка, подготвена за внедряване в машиностроителния сектор – прототип на режещо-деформираща плашка”
  • Публикувано на: 11-10-2012|00:00подробно