.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Контакти

 

Оперативното ръководство на НИС се осъществява от :
тел. : (082) - 888 731, e-mail: dtonev@uni-ruse.bg
Гл. счетоводител - Яна Кралева
тел. : (082) - 888 540, e-mail: jkraleva@uni-ruse.bg
Дейността на​ НИС се контролира от
Зам.- ректора по научноизследователската дейност
проф. д-р Диана Антонова,
тел. : (082) - 888 249, e-mail : dantonova@uni-ruse.bg

 

 

За делови контакти:

адрес: България, Русе 7017, ул. "Студентска" 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”, НИС 

тел./факс: 082 -888 547; 082 -888 445

E-mail: nis@uni-ruse.bg