.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Двигател-редуктор цилиндрично-червячен ( ДРЦЧ - 63 )

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

ул. „Студентска” № 8 7017 Русе

тел. +359 82 888563 факс: +359 82 845362 e-mail: tto@ru.acad.bg web site: http://tto.ru.acad.bg

 

 

ИНОВАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №16

 

 

  1. Наименование на иновацията

Двигател-редуктор цилиндрично-червячен ( ДРЦЧ - 63 )

 

  1. Данни за предлагащата страна

 

Име/наименование/инициали/друго

 

Лице/колектив/катедра/факултет, организация/друго

Доц. Д- инж. Иван Спасов, кат. Мешинознание и машинни елементи”, факелтет “Транспортен” РУ”Ангел Кънчев”

Лице(а) за контакт и компетенции:

Доц. Д- инж. Иван Спасов

Адрес:

Ул. Студентска 8, Русе 7017

Телефон/факс/мобилен телефон:

888 235

E-mail:

igs@uni-ruse.bg

Интернет страница:

http://www.ru.acad.bg/nis-new/?id=61

Година на създаване на иновацията

 

 

3.      Описание на иновацията

 


           Двигател-редукторът е предназначен за задвижни станции на транспортьори, поточни линии и други машини и съоръжения. Той се отличава с големи кинематични възможности, плавност на работа и ниско равнище на шума при номинално натоварване. Двигател-рeдукторът може да бъде изработен с плътен или кух изходящ вал.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

·         Номинален момент на изходящия вал - 100 Nm.

·         Диапазон на предавателни числа - 25 - 140.

·         Диапазон на инсталирана мощност - 0,15 - 1,5 KW.