.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
МАШИНА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ (МОИТ-1)

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

ул. „Студентска” № 8 7017 Русе

тел. +359 82 888563 факс: +359 82 845362 e-mail: tto@ru.acad.bg web site: http://tto.ru.acad.bg

 

 

ИНОВАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №18

 

 

  1. Наименование на иновацията

МАШИНА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ  (МОИТ-1)

 

  1. Данни за предлагащата страна

 

Име/наименование/инициали/друго

 

Лице/колектив/катедра/факултет, организация/друго

Доц. д-р инж. Иван Спасов, кат. Мешинознание и машинни елементи”, факелтет “Транспортен” РУ”Ангел Кънчев”

Лице(а) за контакт и компетенции:

Доц. д-р инж. Иван Спасов

Адрес:

Ул. Студентска 8, Русе 7017

Телефон/факс/мобилен телефон:

888 235

E-mail:

igs@uni-ruse.bg

Интернет страница:

http://www.ru.acad.bg/nis-new/?id=651

Година на създаване на иновацията

2000

 

3.      Описание на иновацията

      

 Машината е предназначена за извършване на следните контролно - измерителни операции:

          - установяване на отклонения от нормал-ното състояние на тъканта  и отклонения от наложените върху нея щампи и декоративни елементи;

          - извършване на метрологичен контрол.

 

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Линейната скорост - 8¸60 m.min-1

Дължината на шпулата - 0.9-1.7 m

Максим. диаметър на рулото - 600 mm

Грешка при измерване - ±1 %

Инсталирана мощност - 330 W

За контакти:

доц. д-р инж. Иван Спасов

Тел.: 082 888 235, E-mail : igs@uni-ruse.bg

доц. д-р инж. Торком Дюлгерян

Тел.: 082 888 461, E-mail : tomy@uni-ruse.bg