.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Четирисачмена машина ИМ-97

 

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

ул. „Студентска” № 8 7017 Русе

тел. +359 82 888563 факс: +359 82 845362 e-mail: tto@ru.acad.bg web site: http://tto.ru.acad.bg

 

 

ИНОВАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №17

 

 

  1. Наименование на иновацията

Четирисачмена машина  ИМ-97

 

  1. Данни за предлагащата страна

 

Име/наименование/инициали/друго

 

Лице/колектив/катедра/факултет, организация/друго

Доц. д-р инж. Иван Спасов, кат. Мешинознание и машинни елементи”, факелтет “Транспортен” РУ”Ангел Кънчев”

Лице(а) за контакт и компетенции:

Доц. д-р инж. Иван Спасов

Адрес:

Ул. Студентска 8, Русе 7017

Телефон/факс/мобилен телефон:

888 235

E-mail:

igs@uni-ruse.bg

Интернет страница:

http://www.ru.acad.bg/nis-new/?id=66

Година на създаване на иновацията

1997

 

3.      Описание на иновацията

         

 

Четирисачмената машина ИМ-97 е предназначена за определяне на противоизносните и противозадирните свойства на смазочните масла и смазочните течности, представени със следните показатели:
- най-голямо натоварване без задиране – Ls;
- натоварване на заваряване – Lz;
- товаро-износен индекс – Ih;
- среден диаметър на износване – d 60.

Условията на работа на четирисачмената машина са съобразени с изискванията на БДС 9787 и БДС 9784 .

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

- Главно задвижване с инсталирана мощност 1,1 kW при захранващо напрежение 380V;
- Нагревателно устройство, гарантиращо температурни режими съгласно БДС;
- Управляващ блок за поддържане или смяна на температурните режими със захранващо напрежение 220 V;
- Микрокомпютърна система за управляване на четирисачмената машина в диалогов режим със захранващо напрежение 220 V;
- Работна маса – шкаф с размери : 1200 х 600 х 800 мм.

За контакти :
Доц. д-р инж. Иван Спасов
тел./факс: 082 / 888 547; E-mail : igs@uni-ruse.bg
Доц. д-р инж. Ангел Смрикаров
тел./факс: 082 / 888 249 ; E-mail : ASmrikarov@acs.ru.acad.bg