.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Изложба

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2016 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2016 г.

 
 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2015 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2015 г.


 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2014 г.

 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2013 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2013 г.

 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2012 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2012 г.

 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2011 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2011 г.

 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2010 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2010 г.

 

ИЗЛОЖБА

на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2009 г.

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2009 г.

 

 

 ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОТО И КАДРОВО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2008 г.