.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Център за насърчаване на предприемачеството (ЦНП)

 Център за насърчаване на предприемачеството (ЦНП)

         ЦНП се създава през 2008г. в отговор на инициативата “Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България” на Министерството на икономиката и енергетиката с цел да се предоставят бизнес услуги на студенти и преподаватели от Русенския университет за подпомагане на предприемаческата им дейност.

          ЦНП подпомага както стартиращи предприемачи, така и вече опериращи на пазара микро и малки фирми, които предприемат промяна в своята дейност.

 

Наставници

          Съобразно индивидуалните нужди на всеки предприемач ЦНП ползва в дейността си като бизнес консултанти:

  • мениджъри на микро, малки и средни предприятия
  • финансово-счетоводни експерти
  • експерти по програми и проекти за финансиране дейността на МСП

           Академичните наставници са основно сред преподавателския състав в магистърската програма “Предприемачество и иновации”. Те са мениджъри на фирми и/или бизнес консултанти.
 Адрес на катедра "Мениджмънт и бизнес развитие":
http://www1.ecs.uni-ruse.bg/fbm/BMD/Index.html

 Полезни връзки в подкрепа на предприемачеството

Правилник на ЦНП

За контакти:

доц. д-р ик. Даниел Павлов- Ръководител ЦНП

 тел.: 082 888 518 ; Email: dpavlov@uni-ruse.bg 

GSM: 0884343132

 

 

 

 

 

 

http://www1.ecs.uni-ruse.bg/fbm/BMD/Index.html