.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Институт по научно приборостроене

"Институт по научно приборостроене"

Институтът е създаден през 1990 г. с решение на Академичния съвет на базата на Младежкото конструкторско бюро по научно приборостроене. Понастоящем в института се работи по следните основни направления:

 • Методи и методики за изследване и изпитване
  Р-л: доц. д-р Димитър Станчев – E-mail: dstanchev@ecs.uni-ruse.bg.
  Разработени са научно обосновани методи и методики за изследване и изпитване на автомобили, трактори и кари, а също и на техни агрегати и възли.
 • Първични преобразуватели
  Р-л: гл.ас. инж. Борислав Христов – E-mail: bhristov@ecs.uni-ruse.bg.
  Разработена е фамилия разходомери за течни горива. Разходомерите са вписани в държавния регистър на измервателните средства. ИНП единствен в страната е оторизиран за производство и държавна проверка на разходомери. Такива са внедрени в почти всички по-големи автостопанства в страната, а също и в Белорус и Германия.
 • Компютърни устройства и системи за далекосъобщителната техника
  Р-л: д-р Милен Луканчевски – Е-mail: mil@ieee.org.
  Разработени са системи “Вектра”, “Вектра - III-то ниво”, “ТелеУслуги”, “ТелеУслуги-D”, “Комутатор 144” и др., които са внедрени в над 20 града в страната. До момента са изпълнени договори за повече от 800000 $. Създадена е работа за близо 200 работника в ПРПС-Русе.
 • Мултимедийни системи и продукти
  Р-л: гл.ас.инж. Стоянка Смрикарова – E-mail: ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg.
  Разработена е методика и система за създаване на мултимедийни приложения. Създадени са множество мултимедийни продукти за чуждоезиково обучение.

  Деветнадесет от разработките са признати за изобретения.
  Седем от тях са наградени със златни значки.

За контакти:
Доц. д-р Ангел Смрикаров
тел./факс: 082-447 212; E-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg