.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория по

Лаборатория по
"Машини за животновъдството"

 

Ръководител: проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов.

Тематични направления:

  • Изследване и създаване на нови работни органи и машини в областта на растениевъдството и животновъдството при прибиране, обработване и съхраняване на фуражите, както и при прибиране на зърнено-житни и бобови култури;

  • Проектиране на животновъдни ферми и технологични линии в животновъдството;

За контакти :
Проф. д-р инж. Борис Г. Борисов
 

Тел.: 082 / 888 325; 082 / 888 341

 E-mail: bborisov@uni-ruse.bg