.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория по

Лаборатория по
"Машини за прибиране на културите и следжътвена обработка на зърното"

 

Ръководител: проф. дтн инж. Христо Иванов Белоев.

Тематични направления:

  • Изследване и създаване на нови работни органи и машини в областта на земеделската техника при прибиране на културите и след жътвена обработка на зърното

 

За контакти:

 

проф. дтн инж. Христо Иванов Белоев

Тел.: 082 888 484 ; 082 888 441

 

E-mail: hbeloev@uni-ruse.bg