.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Лаборатория по "Машини за почвообработка и отглеждане на културите"

Лаборатория по "Машини за почвообработка и отглеждане на културите"

 

Ръководител: доц. д-р инж. Живко Йорданов Демирев.

Тематични направления:

  • Изследване и създаване на нови работни органи и машини в областта на земеделската техника

За контакти:
доц. д-р инж. Живко Йорданов Демирев

тел.: 082 888 324
E-mail: jdemirev@uni-ruse.bg