.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Основни бенефициенти

Основни бенефициенти на научно-развойните резултати на учените са фирмите-внедрители. Проектът предвижда изработването на 4 анализа на потенциални фирми-внедрители на иновации. Експертите на ТТО са финализирали 3 анализа на фирми както следва:

  • Технически анализ на фирма „ЕЛСИ” ООД – Русе от сектор Автоматизация
  • Икономически анализ на „Техноваксистем” ООД – Русе от сектор Вакуумни технологии
  • Финансов анализ на фирма „Напоителни системи” ЕАД – Русе, сектор Земеделие

 

Дата :11-10-2012 0:00:00

Всички новини в тази категория