.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Център за подготовка на докторанти отвори врати в Русенски университет

Модерен Център за подготовка на докторанти отвори официално врати в Русенски университет днес, съобщи членът на академичното ръководство доц. Рада Кършакова.

В него има 15 работни места, обзаведени с персонални компютри с четириядрени процесори и 22 инчови монитори. На разположение на докторантите са целият хардуер и софтуер, необходими за провеждане на теоретични изследвания и оформяне на дисертационен труд.
Центърът е изграден по два договора с дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” по схемата за предоставяне на финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.
Съфинансирането от страна на университета е осъществено благодарение на дарението от 40 000 евро, осигурено от д-р Райнхард Бауермайстер и г-н Хайко Фридрих от Германия. През август двамата бяха удостоени с почетното звание „доктор хонорис кауза” на висшето училище.

Дата :11-10-2012 0:00:00

Всички новини в тази категория