.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Важно съобщение

Фонд „Научни изследвания“

На сайта на Министерство на образованието и науката се предлагат програми за предстоящи конкурси за специализации в чужбина на преподаватели от висшето образование и разработване на научноизследователски проекти в сферата на висшето образование
Повече информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=51

*

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката, предлага необходимите средства за научни изследвания по националните и европейски програми за финансиране на образователни и научноизследователски проекти- Повече информация

*

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката, предлага:
1. Програма на НАТО "Наука за мир и сигурност" - 
Повече информация
2. Програма CEEPUS - 
Повече информация

 

 

 

Дата :11-02-2017 0:00:00

Всички новини в тази категория