.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Проведени семинари

Екипът на ТТО проведе 7 семинара по следните научни направления:

1.Технологии за бързо прототипиране, бързо производство и бързо приборостроене
2.Вакуумни и нано технологии
3.Ресурсоспестяващи технологии
4.Технологии за управление на кризисни ситуации
5.Алтернативни енергийни източници в транспортния сектор
6.Автоматизация
7.Екологично земеделие

Семинарите демонстрираха научния потенциал на учените от Русенския университет и привлякоха вниманието на значителен брой(около 100) фирми потенциални внедрители.

Паралелно с това дейностите на ТТО са широко рекламирани в местния и регионалния печат, в електронни издания, по редица кабелни и ефирни медии.

Дата :11-04-2012 0:00:00

Всички новини в тази категория