.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Проект за изграждане на Център за трансфер на технологии

        Проектът за изграждане на Центъра за трансфер на технологии (ТТО) към РУ ”Ангел Кънчев” стартира на 27 септември 2007. Той се финансира от програма ФАР – 2005, Грантова схема BG 2005/017-353.10.06 „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научноизследователски организации”. Центърът е официално открит на 17 април 2008 година с масовото участие на местни, регионални и национални медии и в присъствието на ръководството на Русенския университет, както и на бизнес партньори на университета. 

           Основна дейност в проекта е набирането на иновативни предложения и структурирането им в база данни. Вследствие на разработена от експертите на ТТО „Критерии за селекция и методика на подбор на заявените иновативни предложения” са селектирани 10 иновации за извършването на различни съгласно плана оценки като 6 от тези оценки са вече финализирани: 

  • Техническа оценка на иновация „Технология за прецизно леене на прототипи и изготвяне на метални сплави”
  • Техническа оценка на иновация „Робот за управление на кризи”
  • Техническа оценка на „Пилотно-иновационна разработка, подготвена за внедряване в машиностроителния сектор – прототип на режещо-деформираща плашка”
  • Икономическа оценка на „Съоръжение за валцоване на квадратно-винтови и квадратно-винтови назъбени телове„
  • Икономическа оценка на „Пилотно-иновационна разработка, подготвена за внедряване в машиностроителния сектор – прототип на режещо-деформираща плашка”
  • Финансова оценка на иновация „Устройство за брикетиране на раздробени материали”

Дата :11-10-2012 0:00:00

Всички новини в тази категория