.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Обучение по предприемачество

Обучение по предприемачество към РУ "Ангел Кънчев"

  • Магистърската програма “Предприемачество и иновации” към Факултет “ Бизнес  и мениджмънт ” при РУ “А. Кънчев” e разработена основно от академичния състав на катедра “Мениджмънт и бизнес развитие” в партньорство с проф.Висема. Срокът на обучение е 4 семестъра, с изключение на завършилите специалности от професионалните направления “Администрация и управление” и “Икономика”, за които срокът на обучение е 2 семестъра
  • Курс по предприемачество за студенти с инженерна основа “Започнете своя бизнес чрез франчайзинг”, организиран в партньорство с Българска  Франчайзингова  Асоциация и Център за кариерно развитие при РУ “А.Кънчев” (в процес на подготовка)
  •  Двумесечни сертификатни курсове по предприемачество (в процес на подготовка)