.:: Научноизследователски сектор ::. Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Учебна компания за студенти към фонд.

Учебна компания за студенти към фондация "Джуниър Ачийвмънт България"

към РУ "Ангел Кънчев"

          Учебната компания е програма на фондация “Джуниър Ачийвмънт”. Основният принос на инициативата е, че студентите практически преминават през цялостната дейност на фирма – от възникването на идеята през производството и достигайки пазарната й реализация, създавайки съответните организационни взаимоотношения, административни документи и прототип на своята стока или услуга.

          Членове на учебната компания са студенти от бакалавърски и магистърски специалности. Те формират екип, в който си разпределят основните длъжности под ръководството на ментор. Бизнес идеята се генерира и селектира от самите студенти и те определят посоката на своите действия.

          Учебната компания сътрудничи и с бизнес консултанти, които са предимно мениджъри на микро, малки и средни предприятия. Те подпомагат студентите със съвети в различните функционални направления от дейността на компанията. Срещите се провеждат както на територията на Русенския университет, така и в работните офиси и помещения на бизнес консултантите (включително и в сградата на Народното събрание на Репубика България – София).

           Информация за учебните компании при Русенския университет по години:

2007/2008 (пилотна) “Фат Бърнър”

2008/2009 “Великолепната седморка”

2009/2010 "Вероник Козметикс"

2010/2011 "ЛОСТ"

 Бизнес консултанти на Учебната компания за студенти при Русенски университет “Ангел Кънчев”:

Даниел Павлов, гл. ас. д-р ик., кат. “Мениджмънт и бизнес развитие”, Русенски университет “А.Кънчев”, dpavlov@uni.ruse.bg

Боряна Манолова, Председател КРИБ – Русе и Управител на “М-газ” АД, гр. Русе, boriana_manolova@abv.bg

Нина Крушева, Управител “Доминекс Про” ЕООД, гр.Русе, ninakrusheva@abv.bg

Андрей Андреев, Директор на МИС ООД, гр.Русе, andreev55@yahoo.com

Елеонора Николова, Народно Събрание, nikolov_stefan2001@yahoo.com

Ния Милева, Производствен директор САНА ЕТ, гр.Русе, niyam@abv.bg

Пламен Андреев, Антони Реклама ЕООД, vikont_@abv.bg

Петя Божидарова, експерт Програми и проекти в помощ на МСП, riddle_guesswhat_bg@yahoo.com

Ахим Ингер (Achim Inger), Управител СИСТЕМ ХАУС ГРУП ЕООД, Русе, achim.inger@abv.bg